El Grup d’Economia de l’Aigua de la Universitat de València, els membres de la qual formen part també de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic, participa en el projecte Life Renaturwat. La iniciativa, que té com a finalitat la creació d’aiguamolls artificials utilitzant el fang produït en les etapes de sedimentació del procés de potabilització de l’aigua, potencia la utilització de l’economia circular en el sector de l’aigua. El projecte aconsegueix revaloritzar el fang originat en la potabilització i, simultàniament, aconsegueix millorar la qualitat de l’efluent de l’EDAR Vall dels Alcalans, que dóna servei a les poblacions de Montserrat, Montroi i Real de Montroi (València).

Amb la denominació ‘Integració d’economia circular i biodiversitat en tractaments d’aigua sostenibles mitjançant aiguamolls artificials’ (LIFE19 RENATURWAT) ha estat aprovat dins el programa de finançament LIFE 2014-2020 de la Comissió Europea i s’emmarca en les polítiques europees d’economia circular en el cicle integral de l’aigua (més informació a EFEverde.com).