L’Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic de la Universitat de València acollirà el pròxim dimecres 30 d’octubre la jornada La reutilització en el marc de l’economia circular: un desafiament necessari (vegeu el programa). A la trobada es presentarà la Càtedra de Transformació del Model Econòmic de la UV: Economia Circular en el Sector de l’Aigua, i reunirà experts universitaris, directius d’empreses, professionals i responsables de l’Administració per parlar de l’escassetat d’un recurs bàsic com és l’aigua i de la necessitat d’un nou paradigma en el seu tractament.

I és que la manca d’aigua suficient s’està accentuant en moltes àrees territorials, com és el cas de la Comunitat Valenciana, amb greus efectes sobre el nostre medi ambient i la nostra economia. Convé adoptar mesures d’eficiència hídrica i abordar la reutilització de les aigues residuals tractades com un mitjà segur i viable d’augmentar el suministre d’aigua reduïnt la pressió sobre uns recursos hídrics ja sobreexplotats.

Així, cal reconsiderar el nostre enfocament tradicional sobre el consum d’aigua per tal d’adoptar noves estratègies que possibiliten que aquest recurs vital siga reutilitzat al màxim. Aquest canvi de paradigma suposa avançar cap a un enfocament d’economia circular en què les aigües residuals ja no són vistes com deixalles, sinó com un recurs valuós en un context d’escassetat d’aigua. Una combinació de regulacions, incentius i la intervenció de tots els actors implicats serà clau per transformar els criteris de gestió dels recursos hídrics.
Al seu torn, la reutilització de l’aigua en l’agricultura també contribueix al reciclatge de nutrients promovent un menor ús de fertilitzants químics. Per tot això, la promoció del sector de la reutilització de les aigües residuals tractades, hauria de comptar amb un especial protagonisme en el marc de l’economia circular.