El  director de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic de la Universitat de València, Francesc Hernández, ha presentat recentment l’informe “Anàlisi de la Capacitat de Tractament d’Aigües Residuals en l’Àrea Metropolitana de València”. Un estudi que compta amb el patrocini de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

D’aquest document es pot concloure que la transformació de les actuals depuradores camina cap a la seua conversió en instal·lacions d’optimització dels recursos hídrics. Així, se’n poden adaptar a les condicions canviants com ara les previsions de cabdal i altres de tipus climàtic o demogràfic.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Hernández ha apuntat que “l’estudi posa en relleu la importància que té l’eficiència dels recurssos en els processos tractament i reutilització de les aiguës residuals. D’aquesta manera tenim un mitjà segur i viable d’augmentar el subministrament d’aigua, reduint la pressió sobre uns recursos hídrics que ha estan sobreexplotats”.

Pel que fa a l’impacte que tenen estes pràctiques a la societat, el també catedràtic d’Economia Aplicada ha remarcat que el bon funcionament de les depuradores “no es només important per al benestar de les societats sinò també dels ecosistemes“. Per això ha insistit en la idea d’apostar per l’economia circular com “nou model a seguir, fugint del curtplacisme, perquè la ineficiència no és neutral, té costos”.

Més informació