El projecte Life Libernitrate té com a objectiu solucionar el problema dels nitrats a les aigües subterrànies, millorant la seua qualitat i aconseguint que la població puga tornar a abastir-se dels aqüífers analitzats. La novetat del Libernitrate és la construcció d’un filtre format per la cendra de la palla de l’arròs, la qual és capaç de retenir els nitrats de l’aigua. Gràcies als filtres desenvolupats pel projecte s’aconsegueixen reduccions de nitrats de fins al 30%, al mateix temps que s’aporta una tecnologia innovadora amb un menor cost de funcionament. Des del punt de vista ambiental l’impacte del Libernitrate és molt positiu, ja que es redueix la contaminació per nitrats i, al mateix temps, la palla de l’arròs és gestionada de forma sostenible (evitant el procés de crema als camps).

El Grup d’Economia de l’Aigua de la Universitat de València, vinculat a la Càtedra de Transformació del Model Econòmic de la UV, aporta l’anàlisi de la visió econòmica, social i ambiental, remarcant la importància de l’economia circular dintre dels projectes de gestió hídrica. L’eina a través de la qual s’aborda aquesta tasta és la quantificació del valor monetari de l’impacte ambiental. Gràcies a aquesta valoració monetària s’obté el valor que té l’actuació en concret (en aquest cas la implementació dels filtres), permetent la seua inclusió en el procés de presa de decisions. Aquest plantejament està el línia amb la proposta de la Directiva Marc de l’Aigua on s’emfatitza la importància d’utilitzar anàlisis econòmics i ambientals que asseguren la sostenibilitat de la gestió dels recursos hídrics. Actualment, aquest anàlisi s’està duent a terme i els resultats corroboren la importància d’implementar els filtres per reduir el contingut de nitrats de les aigües subterrànies analitzades a través de tecnologies innovadores i sostenibles (des del punt de vista econòmic i ambiental).