El passat 25 de juliol de 2019 va tenir lloc, en el despatx de la vicerectora d’Innovació i Transferència de la UV, la constitució de la Comissió Mixta de la recentment creada la Càtedra de Transformació del Model Econòmic: Economia Circular en el Sector de l’Aigua de la Universitat de València. En l’acte van estar presents, per part de la UV, Mª Dolores Real García, vicerectora d’Innovació i Transferència i Francesc Hernández Sancho, catedràtic d’Economia Aplicada i director de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic: Economia Circular en el Sector de l’Aigua. Per part de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, Juan Salvador Pérez Ballester, director general i María Jesús Carrillo Martínez, cap de la Unitat d’Anàlisi i Difusió.

L’ordre del dia de la reunió va ser el següent:

  • Constitució de la Comissió Mixta
  • Aprovació, si escau de l’acta de la Comissió anterior.
  • Informe del director de la Càtedra
  • Presentació d’objectius i activitats a desenvolupar
  • Aprovació de la memòria d’activitats i econòmica.
  • Aprovació de la proposta d’activitats per a l’exercici 2019/2020
  • Precs i preguntes

La Càtedra de Transformació del Model Econòmic: Economia Circular en el Sector de l’Aigua té per objecte l’estudi, les propostes, el foment del coneixement i la difusió de temàtiques relacionades amb la perspectiva circular de l’Economia i els recursos hídrics, en el marc de la transformació de l’actual model econòmic de la Comunitat Valenciana cap a un altre basat en la innovació, el coneixement, i la sostenibilitat des d’un punt de vista mediambiental, productiu i social.

La Comissió Mixta és l’òrgan màxim d’adreça de la càtedra, responsable de l’aprovació de les línies d’actuació i pressupostos, així com del seguiment de l’execució de les activitats de la càtedra.