Què és l’economia circular

L’economia circular s’interrelaciona amb la sostenibilitat, perquè el valor dels productes, els materials i els recursos es mantinga en l’economia durant el major temps possible, i que es reduïsca al mínim la generació de residus

L’EC en el sector de l’aigua

És palesa la necessitat d’un “canvi de paradigma” en el sector de l’aigua -passant de patrons lineals tradicionals del consum d’aigua ( “prendre, fer, rebutjar”) a un enfocament d’una economia circular

Objectius i activitats de la Càtedra

Estudi, propostes i foment del coneixement i la difusió de temàtiques relacionades amb la perspectiva circular de l’Economia i els recursos hídrics, en el marc de la transformació de l’actual model econòmic de la Comunitat Valenciana

Direcció i comissió mixta

El catedràtic Francesc Hernández Sancho dirigeix la Càtedra, i la Comissió compta amb representació de la Universitat de València i de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana

Entitat patrocinadora

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana

Dades de contacte

Campus dels Tarongers
Facultat d’Economia
Av. Tarongers, s/n
46022 València
963 828 349
ecocircular@uv.es