Grup d’Economia de l’Aigua
Campus dels Tarongers
Facultat d’Economia
Av. Tarongers, s/n
46022 València